Voor wie?

"Soms heb ik me afgevraagd of het nog goed zou komen, er was zoveel gebeurd en ik vertrouwde niet meer op mijn gevoel."

Je baby, peuter of kleuter ...

 • slaapt niet goed
 • huilt veel
 • heeft driftbuien
 • is prematuur of dysmatuur geboren
 • is een slechte of kieskeurige eter
 • is druk of moeilijk te hanteren
 • is erg angstig bij afscheid nemen
 • heeft weinig interesse in de omgeving
 • heeft iets ergs meegemaakt
 • roept bezorgdheid op in crèche of kleuterschool…

Jezelf of je partner ...

 • je bent zwanger of nét bevallen en het verloopt niet zoals je had verwacht
 • je bent angstig of somber
 • je hebt sterke twijfels over het ouderschap
 • je hebt vroeger een kindje verloren
 • je hebt moeilijkheden in je relatie/gezin
 • zwanger worden lukt niet goed…

Je werkt met jonge kinderen en hun gezin ...

 • je wil samenwerken met ons ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het kind en de ouders die zich reeds aanmeldden in ons centrum
 • je wenst, mits akkoord van de ouders, een overleg omtrent hun kind
 • je maakt je zorgen omtrent een kind en het gezin waar je bij betrokken bent en wil aftoetsen op welke manier hen de juiste zorg aan te reiken

Iedere ouder-kind relatie is uniek.

Contacteer ons met je vraag