Welkom bij 3PSY infant 0-6

Welkom bij 3PSY infant 0-6

Iedere ouder-kind relatie is uniek

3PSY infant 0-6 is een kinderpsychiatrisch en psychotherapeutisch centrum voor baby’s, peuters en kleuters, jonge gezinnen en toekomstige ouders.

Ons team bestaat uit deskundige hulpverleners, die alle een grote ervaring hebben met de emotionele en sociale ontwikkeling van jonge kinderen in alle facetten: regulatieproblemen, huilbaby’s, scheidingsangst, eetproblemen, sociale angst of verlegenheid, prematuriteit, peuterkuren,…. De vroege gehechtheid in ouder/kindrelaties staat daarbij centraal en de ouders zijn onze eerste partners.

Een goede start en vroege interventie bij moeilijkheden zijn immers van groot belang want kinderen groeien snel . Bovendien is ouder-zijn niet gemakkelijk, je leert het al doende en met vallen en opstaan.

Ons centrum kan helpen wanneer je bezorgd bent omtrent het gedrag of de ontwikkeling van je kindje, wanneer je onzeker bent over jezelf als jonge ouder, wanneer er zich onverwachte gebeurtenissen voordeden.

Ook wanneer zwanger zijn of worden en bevalling anders verliepen dan je je had voorgesteld, kan je terecht. We behandelen post-natale depressie, bemoeilijkte hechting, verlies van een baby, fertiliteitsproblemen,…

Begeleiding van persoonlijke of relationele problemen die in verband staan met kinderwens, zwangerschap of ouder-zijn kan aan bod komen in ons centrum.

Bovendien wensen we een aanspreekpunt te zijn voor al wie betrokken is bij de zorg voor jonge kinderen en hun gezin: eerstelijns hulpverleners, psychotherapeuten, kinderartsen, gynaecologen, huisartsen, CLB-medewerkers, kleuterleerkrachten, onthaalmoeders, …

"Ik heb nu een heel goede band met mijn kindje na een moeilijke start"
Welkom bij 3PSY infant 0-6

Hoe kunnen we je helpen?

Contacteer ons