Onze visie

De optimale ontwikkeling van een kind gaat hand in hand met een veilige en warme gehechtheidsband tussen ouders en kind. Dit is immers het fundament voor de verdere ontplooiing van het kind. De ouders erkennen in hun beleving, het eigen opvoedingsverhaal en de persoonlijke bekommernissen beluisteren alsook ruimte bieden voor de eigen ouderlijke intuïtie zijn voor ons van eerste belang.

We zien de ouders als partners in het begrijpen en oplossen van ontwikkelings-en opvoedingsvragen betreffende hun baby of jonge kind. Zo staat het ondersteunen van deze vroege ouder-kindband centraal in onze manier van werken.

Uiteraard dragen onze ervaring en kennis over zwangerschap, pril ouderschap, gehechtheid en vroege ontwikkeling bij in het vinden van een antwoord op de gestelde vragen.

We doen dit op maat en steeds rekening houdend met ouder-, kind- en omgevingsfactoren vanuit een bio-psycho-sociaal model. We richten ons tot alle vragen die betrekking hebben op zwangerschap, geboorte en post-partum, alsook op bezorgdheden omtrent jonge kinderen tot de leeftijd van 6 jaar.

Heb je een vraag voor ons?

Contacteer ons