Gio vzw

Gio vzw

De vzw GiO - Gehechtheid in Ontwikkeling werd opgericht om op maatschappelijk en politiek vlak te sensibiliseren in het belang van een warme en veilige gehechtheidsband tussen ouders en jonge kinderen.

Vroegtijdige ondersteuning en begeleiding van zorgwekkende opvoedingssituaties is van groot belang daar er weinig tijd is. Een kind groeit snel en reeds bij het begin van het leven worden patronen aangenomen, die later moeizamer te veranderen zijn.

Met vzw GiO willen we initiatieven ontwikkelen die een blijvende attitude-verandering rond de fundamentele voorwaarden voor een optimale vroege ontwikkeling bevorderen door opleiding en vorming, laagdrempelige behandelinitiatieven en research.

Leer Gio vzw kennen!

Ga naar de website