COVID 19

COVID-19

Omwille van de ernstige omvang van de COVID-19 crisis, die waarschijnlijk een tijdje zal aanhouden, zijn we verplicht het consultatie-werk te reorganiseren om een zo goed mogelijke bescherming voor ieder te garanderen.

Concreet betekent dit dat afspraken, therapiesessies, supervisie of overleg, via video-consultatie zullen plaats vinden. Soms kan het ook per telefoon, of uitzonderlijk met aanwezigheid in de consultatieruimte. Dit zal telkens met u besproken worden.

De eerder geplande afspraken kunnen blijven doorgaan op het aangegeven tijdstip. U ontvangt hiervoor een agendaverzoek met een link naar Microsoft TEAMS om verbinding te kunnen maken. Als u op de link, klikt start het videogesprek. U kan ervoor kiezen om deze app te installeren, maar het kan ook eenvoudig via uw webbrowser.

Enkele tips om het gesprek zo optimaal mogelijk te laten verlopen:

  • Plaats u, indien mogelijk, in een rustige ruimte waar u niet gestoord wordt en waar een stabiele internetconnectie is.
  • Houdt u aan het tijdstip van afspraak om ook afspraken voor of na u zo vlot mogelijk te laten verlopen.
  • Een afspraak met kinderen? Dat vraagt wat creativiteit en handigheid, maar het zou fijn zijn als ze kunnen deelnemen!

Het zal uiteraard voor iedereen even wennen zijn, al doende leert men snel! Laat ons samen deze nieuwe mogelijkheden exploreren!

Meer info over het coronavirus of COVID 19? Onderstaande links kunnen een antwoord bieden.

-> https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

-> http://www.info-coronavirus.be/nl/

Aanstaande ouders vinden extra informatie op de facebook-pagina van Expertisecentrum Kraamvogel vzw.

-> Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel

Stress en angstsignalen bij zwangere koppels of jonge ouders snel erkennen, doe de zelftest.

Meer info over deze test vind je op de nieuwspagina van GiO vzw of Odisee, die de test ontwikkelde in kader van PATH. Een Europees project gefinancierd door Interreg2Seas dat vrouwen, gezinnen en zorgprofessionals in staat moet stellen om milde en matige perinatale psychische problemen op een succesvolle manier te herkennen, te voorkomen en te behandelen.

-> http://path-perinatal.eu/bl/quest/questrout.html#!/