COVID 19

COVID-19

Nu de corona-maatregelen stilaan versoepelen verwelkomen we jullie graag terug in onze praktijk. Dit zal stap voor stap gebeuren. De voorbije maanden hebben we ervaren dat een video-consult een absolute meerwaarde kan zijn. Daarom willen we deze mogelijkheid blijven exploreren. .

Concreet betekent dit dat er afspraken, therapiesessies, supervisie of overleg, in onze prkatijk èn via video-consultatie zullen plaats vinden. Maar dit zal telkens met u besproken worden.

Kom je naar een afspraak in de praktijk, respecteer dan volgende richtlijnen:

  • Draag een mondkapje in de gang, wachtzaal en traphal..
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst, hand-gel staat ter beschikking.
  • Hou voldoende afstand.
  • Bedek mond en neus bij hoezen en niezen met een wegwerpzakdoekje en werp het daarna in afgesloten vuilnisbak.
  • Na toiletbezoek steeds je handen te wassen.
  • Hulpverleners openen zelf de deur van de consultatieruimte.
  • Last van verkoudheid, hoesten of koorts? Annuleer dan je afspraak.

Heb je een videoconsult gepland? Volgende tips kunnen helpen het gesprek zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

  • Plaats u, indien mogelijk, in een rustige ruimte waar u niet gestoord wordt en waar een stabiele internetconnectie is.
  • Houdt u aan het tijdstip van afspraak.
  • Een afspraak met kinderen? Dat vraagt wat creativiteit en handigheid, maar fijn zijn als ze kunnen deelnemen!

Meer info over het coronavirus of COVID 19? Onderstaande links kunnen een antwoord bieden.

-> https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

-> http://www.info-coronavirus.be/nl/

Aanstaande ouders vinden extra informatie op de facebook-pagina van Expertisecentrum Kraamvogel vzw.

-> Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel

Stress en angstsignalen bij zwangere koppels of jonge ouders snel erkennen, doe de zelftest.

Meer info over deze test vind je op de nieuwspagina van GiO vzw of Odisee, die de test ontwikkelde in kader van PATH. Een Europees project gefinancierd door Interreg2Seas dat vrouwen, gezinnen en zorgprofessionals in staat moet stellen om milde en matige perinatale psychische problemen op een succesvolle manier te herkennen, te voorkomen en te behandelen.

-> http://path-perinatal.eu/bl/quest/questrout.html#!/