Welkom bij 3PSY infant 0-6

Dit is de eerste keer dat er naar ons geluisterd werd en we ons begrepen voelden in onze vrees alsof het allemaal aan ons zou liggen.

3PSY infant 0-6 is een kinderpsychiatrisch en psychotherapeutisch centrum voor baby’s, peuters en kleuters, jonge gezinnen en toekomstige ouders.

Ons team bestaat uit deskundige hulpverleners, die alle een grote ervaring hebben met de emotionele en sociale ontwikkeling van jonge kinderen in alle facetten: regulatieproblemen, huilbaby’s, scheidingsangst, eetproblemen, sociale angst of verlegenheid, prematuriteit, peuterkuren,…. De vroege gehechtheid in ouder/kindrelaties staat daarbij centraal en de ouders zijn onze eerste partners.

Een goede start en vroege interventie bij moeilijkheden zijn immers van groot belang want kinderen groeien snel . Bovendien is ouder-zijn niet gemakkelijk, je leert het al doende en met vallen en opstaan.

Christine Franckx

Ons centrum kan helpen wanneer je bezorgd bent omtrent het gedrag of de ontwikkeling van je kindje, wanneer je onzeker bent over jezelf als jonge ouder, wanneer er zich onverwachte gebeurtenissen voordeden.

Ook wanneer zwanger zijn of worden en bevalling anders verliepen dan je je had voorgesteld, kan je terecht. We behandelen post-natale depressie, bemoeilijkte hechting, verlies van een baby, fertiliteitsproblemen,…

Begeleiding van persoonlijke of relationele problemen die in verband staan met kinderwens, zwangerschap of ouder-zijn kan aan bod komen in ons centrum.

Bovendien wensen we een aanspreekpunt te zijn voor al wie met jonge kinderen en hun gezin te maken hebben: eerstelijns hulpverleners, psychotherapeuten, kinderartsen, gynaecologen, huisartsen, clb-medewerkers, kleuterleerkrachten, onthaalmoeders, …

Praktijkruimtes te huur: klik hier voor meer info.

3PSY 2017 - Webmaster Koen Van Daele - De Vierde Filmstad - Sitemap